De stoelendans naar model-gedreven werken

Wanneer je volgens de Model Driven Data Engineering methodiek gaat werken, vindt er een transitie plaats in het team en de rollen. Dit is wat het je oplevert!

De stoelendans naar model-gedreven werken

Wanneer je volgens de Model Driven Data Engineering methodiek gaat werken, vindt er een transitie plaats in het team en de rollen. Dit is wat het je oplevert!

Inhoudsopgave

Grote bedrijven hebben vaak IT-teams bestaande uit een business analist, een aantal ontwikkelaars, een tester en een scrummaster. Bedrijven zijn dit gewend en hebben hun bedrijf daarop ingericht. Wanneer je volgens de Model Driven Data Engineering methodiek gaat werken, vindt er een transitie plaats in het team en de rollen. We vertellen je hoe het team eruitziet en welke voordelen dat oplevert.

Nieuwe teams en verantwoordelijkheden

Bij Model Driven Data Engineering splitsen we de ‘wat’ en ‘hoe’, ofwel de functionele en technische aandachtsgebieden. Dit betekent ook dat er een andere teamindeling ontstaat. Aan de ene kant heb je één of meerdere teams met modelleurs die bezig gaan met de ‘wat’. De modelleurs halen informatie uit de organisatie op en leggen dat vast in een model. Afhankelijk van de grootte van het project heb je één of meerdere modelleerteams. Aan de andere kant heb je een ‘framework’ team dat bezig gaat met de ‘hoe’. Dit zijn data-engineers en software-engineers die componenten ontwikkelen om het model in code te vertalen. Zij zorgen er ook voor dat de software in de organisatie wordt uitgerold zodat gebruikers het kunnen gebruiken.

Functionele en technische rollen

Wat betekent dit dan voor je huidige mensen? In een team zitten altijd mensen die wat technischer zijn en andere mensen zijn weer functioneler. De functionele mensen passen vaak beter in een modelleerteam. Modelleurs moeten in ieder geval goed met de eindgebruikers kunnen praten en de informatie vertalen naar een model. Dit kan bijvoorbeeld een voormalig business analist zijn, maar ook een data-engineer die functioneel georiënteerd is. De technische mensen passen goed in het framework team. Doordat er veel minder met de hand gebouwd wordt en de nadruk op modelleren ligt, zijn er minder technische profielen nodig dan voorheen.

Professionalisering van het proces

De modelgedreven aanpak en de teamindeling zorgt ervoor dat het opleverproces geprofessionaliseerd wordt. Het framework team richt dit proces efficiënter in en er wordt veel meer geautomatiseerd. Er worden bijvoorbeeld automatisch testen gedraaid, waardoor het proces van ontwikkelen naar opleveren soepel verloopt. Daarnaast wordt de werkwijze efficiënter en meer gestandaardiseerd. De gestandaardiseerde werkwijze zorgt ook voor een hogere uitwisselbaarheid tussen de modelleerteams.

Meer focus in de teams

Voorheen voerde je met het gehele team discussies over zowel de techniek als de functionele logica. Dit betekent dat een teamlid regelmatig onderdeel was van een discussie over een onderwerp waarvan hij/zij geen kennishouder is. Zo zal een business analist voor zijn/haar gevoel weinig kunnen bijdragen in een discussie over de beste oplossing voor een performance probleem. Door de splitsing van het modelleer- en framework team worden discussies gerichter en met de juiste betrokkenen gevoerd. Dit wordt door veel mensen als positief ervaren.

Met Model Driven Data Engineering krijg je dus een andere teamindeling en een andere invulling van de rollen. Er ontstaan kleinere teams met modelleurs en een team dat de techniek regelt. Een andere teamindeling is soms even wennen, maar leidt doorgaans wel tot meer werkplezier en een hogere productiviteit. Wil je meer weten over deze werkwijze? Lees dan eens onze blog over onze werkwijze of neem vrijblijvend contact met ons op!